Med anledning av spridning av det nya coronaviruset covid-19 önskar vi gå ut med information som rör församlingens verksamhet.

Vi vill i det läge som pågår i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av fruktan och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/). Sammanfattningsvis handlar det om att tvätta händerna ofta och noggrant, att hosta och nysa i armvecket och att stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Även om du själv inte befinner dig i riskgruppen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Som försiktighetsåtgärd vill, utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nämna följande punkter, som vi vill be församlingen att följa i de sammankomster vi har framöver:

  • Att inte hälsa på varandra med kroppskontakt.
  • Att vi serverar fika istället för självservering.
  • Att tvätta händerna ofta och framförallt innan kyrkfikat/annan servering.

Vi ska försöka tillhandaha handsprit, vilket man gärna får använda. Vad gäller större sammankomster kommer vi att noga följa myndigheternas uppdatering av riktlinjer då dessa förändras från dag till dag. I denna situation är det viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.

Fylstakyrkan firar gudstjänster på olika sätt. Ungefär varannan söndag har vi radiosändning på närradio 94,3, vid bättre väder träffas vi ibland för utomhusgudstjänster och så försöker vi hitta andra sätt att vara Guds församling i denna tid.

På tisdagar kommer kyrkan att vara öppen och pastorerna finns på plats för den som vill komma och prata.

Vill du ha hjälp med något? Vi vill finnas till för dig som behöver hjälp. Hör av dig till någon av våra pastorer så förmedlas hjälp till dig!

Vill du hjälpa till? Ring, sms:a eller maila Josefin så kommer du med i gruppen ”Fylstakyrkans hjälpande hand”!

Vi ber om helande och hopp till vår värld och om Guds omsorg och närhet till den som känner sig orolig och rädd.

Gud är med oss

Lars-Inge Larsson, pastor och föreståndare 070-208 01 63, lars-inge.larsson@fylstakyrkan.se

Josefin Hermansson, pastor 070-273 79 97, josefin.hermansson@fylstakyrkan.se