Robin är församlingens pastor och föreståndare sedan december 2021.

robin.arvidsson@fylstakyrkan.se

073-033 43 53