Robin är församlingens pastor och föreståndare sedan december 2021.

Mail: robin.arvidsson@fylstakyrkan.se
Telefon: 073-033 43 53