Telefon: 070-273 79 97

Josefin är pastor och började arbeta i Fylstakyrkan hösten 2017.