KONFA 20/21
Ett år. Med Gud. Med varandra.

Kallar du dig kristen? Ateist? Tveksam? Eller har du aldrig funderat över tro? Bra! Då platsar
du på konfan! Under ett år kommer vi tillsammans ställa svåra frågor, läsa bibeln och lyssna
på undervisning kopplad till livet med Jesus – men också fika, hänga och få chansen att växa i
de vi är.

Information
För: För alla som går i 8:an eller 9:an till hösten. Inga förkunskaper krävs!
Kostnad för konfaåret: 500 kr (för att täcka kostnader för material och fika mm)
Kostnad för lägret: 500 kr
Samlingstid: Tisdagar kl 18.30-20.30
Terminstider: 22/9 2020 – 6/6 2021 (konfahögtid 6/6)
Läger: Vi kommer åka på ett weekendläger som börjar fredag eftermiddag/kväll och avslutas
på söndagen. Preliminärt 28-30 maj 2021.

Frågor & svar:

Vad går konfan ut på?
Konfan som vi anordnar går ut på att få kunskap om Gud, bibeln och den kristna tron – men
också att lära känna nya vänner och växa i de vi är. Vi kommer öva på att läsa bibeln
tillsammans och lyssna på föredrag, men också lägga tid på samtal, gemenskap och reflektion.

Måste jag vara kristen eller döpt för att få gå konfan?
Nej. Alla är välkomna oavsett bakgrund och förkunskaper! Konfan som vi anordnar avslutas
inte med en bekräftelse av dopet – som i exempelvis luthersk tradition – utan går ut på att lära
sig mer och få verktyg inför framtiden. Vill man döpa sig i slutet av konfaåret som ett tecken
på sin tro får man självklart göra det. Detta kommer vi prata mer om på vårterminen.

Hur ser en konfakväll ut?

Kvällarna kommer inledas med en gemenskapsbyggande aktivitet. Efter det får vi lyssna på
ett kort föredrag och sedan samtala i grupper. Därefter kommer vi göra ett kort bibelstudium
och slutligen fika tillsammans och prata om livet i allmänhet.

Vilken kyrka ska jag anmäla mig genom?
Den du är aktiv i eller själv upplever att du hör till. Om du inte tillhör någon av våra kyrkor så
välj den som du har flest kompisar i eller välj den som ligger närmast dig geografiskt.

Anmäl dig här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxeHKVCqJz9COxq1-xN9Lx_97mey_HGNANyLtaVz-ANSSWw/viewform

Kontaktuppgifter:

Fridah Holgersson, Kumla Pingst, fridah@kumlapingst.se, 0707-270235
Josefin Hermansson, Fylstakyrkan, josefin.hermansson@fylstakyrkan.se, 0702-737997
David Axelsson, Betaniakyrkan Åbytorp, david@betaniakyrkan.nu, 0708-561535