Varje söndag kommer ett sjuttiotal människor till Fylstakyrkan för att tillsammans fira gudstjänst. Vanligtvis startar gudstjänsten klockan 10.00.

I inledningen av gudstjänsten samlas alla tillsammans. Barnen är med i början för att sedan gå en trappa ner till sin samling, Löfteslandet.

För de vuxna består gudstjänsten av sång, musik, predikan, berättelser och bön.

Välkommen till våra gudstjänster!